وب نوشت های عباسعلی غلامی
نویسندگان
تبادل لوگو
::پایگاه اطلاع رسانی عباسعلی غلامی::


براستی چرا بعضی از انسانها افسار زبان را به دست هوس و بد اخلاقی می دهند و هر چه كه درخور و برازنده خودشان است نثار این و آن می كنند؟ گویی هرگز به سرایی دیگر نخواهند رفت و یا اساسا در دادگاه عدل الهی حاضر نخواهند شد و پاسخگویی اعمال و افكار خویش نخواهند بود.

بابا، به خدا دمی تفكر و تعقل، عالم محضر خداست. چرا بدون آنكه سواد درست نوشتن كلماتی همچون اهانت، تخریب، منافق و تفرقه گرا را داشته باشید و اهل تجزیه و تحلیل باشید، به این و آن حكم نفاق و تفرقه گر و اتهام بی حرمتی می زنید؟ چگونه در برابر خداوند كه به بنده او منافق می گویید، خواهید ایستاد و جواب پس خواهید داد؟

دوستان گمنام من و عزیزانی كه شرایط اهانت و اتهام را مهیا می سازید، بهتر و معقول آن است كه بگویید ما حرف غلامی را نمی فهمیم، بهتر است بگویید سوادمان قد نمی دهد كه بفهمیم غلامی چه می گوید و چه نوشته است و یا بهتر است بگویید كه ما یاد نگرفته ایم كه در جامعه چه حرفی درست و یا غلط است و یا اینكه بگوئید كسی كه با ما نیست پس بر علیه ماست. اما مناسب نیست چشمانتان را ببندید و دهانتان را تا بنا گوش باز كنید و با قلم افسار گسیخته تان هر چه كه در شأن خودتان هست به من اطلاق نمایید و جهت رسیدن به اهداف نامیمونتان بدنبال ذهنیت سازی باشید. زیرا كه من در تمام عمرم این را یاد گرفته ام كه تا حرفی و سخنی را درك نكنم و یا سوادم قد ندهد آن را بر زبان نیاورم و چون فهمیدم و دانستم که به مصلحت جامعه ام می باشد، بدانید و آگاه باشید که به فرموده مولایم علی(ع) در بیان آن جمجمه ام را به خدا عاریت می دهم و بدون آنکه واهمه ای از کسی داشته باشم آن را بر زبان می آورم و در مقام دفاع از آن تمام تلاشم را می کنم.

دوستان گمنامی كه حتی هویت شما برای بنده و شهروندان این شهرستان ناشناخته و محل تغذیه ی فكری و مادی شما در پرده ای از ابهام است؛ با تمام اوصاف فوق و با یقین به باوری که دارم اعلام می دارم که من نه تنها منافق نیستم بلکه وظیفه خودم را افشای مناسباتی می دانم که فرد را منافق می سازد و پس ازآنکه او را بنده خود ساخت از او برای مطامع و مقاصدی خاص بهره برداری می کند و یا من خودم را موظفم می دانم که بگویم نفاق و منافق بندگان مطرودی می باشند که دنیایی را به منفعتی برابر با آب دهان بزی فروخته و اقدام به سفارش نویسی می نمایند و چون من اهل فروختن دینم بدنیای دیگران نیستم و روزی ام از راه دولا و خم شدن ها و چاپلوس گری ها و تملق گویی ها حاصل نمی شود، مطرود و منافقم. این متفاوت است با رفتار آن آدم هایی که برای لقمه نانی و یا محبت نگاهی حاضرند پشت سر هر بنده خدایی هر حرفی را بزنند و برای آنها رسیدن به منفعت و متاع دنیایی مهم است و نه صداقت و صراحت در کلام و نیت.

دوستان گمنام اگر من هم دریوزه محبت و مقام بودم ممکن بود که از نوشتن شما ها و بدگویی ها و یا ذهنیت سازی های شما وحشت داشته باشم. چون می گفتم ای داد و بیداد جا و موقعیت مرا خراب کردند و دیگرممکن است که به من پست و مقامی ندهند و یا مردم به من اعتمادی نكنند. اما بدانید محبت و مقام را در حساس ترین سازمان به خاطر مردمم رها نمودم و پس از آن نیز راضی نمی شوم و نخواهم شد که کار و مسئولیتی را تنها به خاطر وارد آوردن تهمت و افترا به دیگران و یا رفتارهای ریاکارانه بدست آورم. پس شما هم کمی به خودتان بیائید و راست و حسینی از چیزی که سر در نمی آورید و در بی اطلاعی محض بسر می برید، حرف نزنید و گزارش تهیه نکنید و بدنبال سفارش نویسی و ذهنیت سازی و سخنگویی دیگران نباشید. باور کنید که نه شما بلکه تمام دوستان شما تا آخر عمرتان مفهوم دقیق و مصداقی نفاق و منافق را نخواهید دانست زیرا که نه سوادش را دارید تا خود بفهمید و نه از دلی صاف و ساده و بی ریا برخوردارید تا خداوند راه دست یابی به آن را پیش پایتان قرار دهد.

بزرگواران، منافق آدمی است منفعت طلب، ابن الوقت، پشت گوش انداز، پیرو باد، بی سواد، دین بدنیا فروش، متملق، بادمجان دور قاب چین، گندم نما و جو فروش، اهل غیبت، دروغ گو و از همه مهمتر بوجود آوردن فضای انفعال در جامعه و ... . با این اوصاف اگر مرا و خودتان را در برابرآیینه بگذارید آیا این اوصاف را در من می بینید و یا در خودتان؟ اگر در من دیدید خدا بداد من برسد که چقدر برای بیان عقاید و معرفی خودم بد کار کرده ام اما اگر خودتان را دیدید نه برای راضی نمودن من بلکه برای آرام نمودن وجدانتان از خودتان بپرسید که آیا من برای بدست آوردن پست و مقام مثل شما آویزان این و آن شده ام و یا در این همه مدتی که نوشته ام و گفته ام منفعتی را در نظرداشته ام و یا ... .

اما شما و تمام کسانی که عشقتان به این است که با ذهنیت سازی و همراه كردن عناصر متملقی كه شما را اسیر خویش كرده اند مرا ساکت نمایید، بدانید که من اهل سکوت نیستم چون مسلمانم و تعهد اخلاقی به امر به معروف و نهی از منکر دارم. ایرانیم و به منابع مادی و انسانی این جامعه تعهد دارم و شیعه ام و به فرمایش امامم امام حسن عسگری (ع) می خواهم با اعمال خوب و شایسته ام زینت آن بزرگواران باشم و از این روی نمی توانم خفت سکوت را قبول نمایم و تا زمانی که هستم در مقام دفاع از اموال عمومی، نظام و مردمم حرف خواهم زد و برای من هم مهم نیست که افرادی همچون شما مرا چه بخوانند. مرا تخریب گر بنامند یا بی بصیرت؛ برای من مهم نیست که شاهرود نیوز  و اصحاب گمنامش و جناب یاقوتی عزیز كه در دلسوزی اش نسبت به شهرستان شك و شبهه ای ندارم اما در ساده لوحی اش تردید دارم چه قضاوتی در رابطه با من دارند. چون قضاوت خداوند برای من مهمتر است.

كلام آخر اینكه مرا توصیه به عذر خواهی رسمی از مردم همیشه در صحنه شاهرود نموده اید. بنده نه تنها در برابر مردم شاهرود بلكه در پیشگاه خداوند منان احساس شرمندگی و طلب عفو می نمایم چرا كه بیشتر از این توان روشنگری و پیشگیری از ظلم روا داشته از ناحیه ی بعضی از مسئولین باری به هر جهت و افراد بی تدبیر و منفعت طلب را نداشته ام. آنانی كه عملكرد سوء شان امروز نتیجه ای جز فقر و فلاكت، بیكاری، اعتیاد، طلاق و ده ها معظل اجتماعی دیگر نداشته است باید به خاطر ناتوانی شان در حل مشكلات ومعضلات جامعه وعدم صداقت شان از مردم عذرخواهی نمایند. آنانی باید عذر خواهی كنند كه عهده دار ماله كشیدن ناكارآمدی و گند كاری  دیگران هستند.. توصیه ی اینجانب به شما این است كه به جای سفارش نویسی و كپی كردن اخبار تهی و بی محتوا و گل و بلبل نشان دادن شهرستان و تبلیغ ریا كارانه قدری به بیان واقعیت های جامعه پرداخته تا شاید كسانی كه خود را به خواب زده اند از خواب خرگوشی بیدار شوند. مضافا اینكه اگر طالب حق هستید حداقل برای یك بار تن به مناظره دهید تا سره از ناسره مشخص گردد و حداقل ما هم چشممان به جمال مدعیان بی منت روشن گردد و این شائبه پیش نیاید كه اینان از زخم خورده هایی هستند كه در صدد مقابله به مثل می باشند. البته اگر حرفی برای گفتن دارند. توصیه ای مختص به جناب یاقوتی عزیز نیز دارم، برادر اگر بیان بعضی از حقایق و واقعیت های جامعه برایم به عنوان یك سرباز این مرز و بوم حكم تف سر بالا را نداشت امروز مسائلی را یادآور می شدم كه شما و امثال شما كه مرا متهم به جمع آوری رای از طریق پهن كردن سفره می نمائید تا قیام و قیامت در عذاب وجدان غوطه ور گردید. دوستان مرد آن است كه نقاب از چهره ی خویش كنار زده و اگر حرفی برای گفتن دارد از میدان مناظره و مباحثه هراسی نداشته باشد. نه اینكه تنها در دفاع از دیگران ایفای نقش و حكم یك طوطی سخنگو را داشته باشد. از شما كه ظاهرا از تحصیلات عالیه برخوردارید و تاكنون توفیق زیارت شما از نزدیك برایم میسر نگردیده است، بعید است تنها هنرت خلاصه شود در نقل قول شبیه به قصه ی مادر بزرگ هائی كه جهت خواب نمودن نوادگان خویش با آهنگ لالائی همراه است و یا نوشتن انشاء فاقد نكات دستوری كه سابقا توسط كلاس اولی ها بدون رعایت نكات دستوری و طوطی وار و از زبان پدر بزرگ ها در كلاس درس ارائه می گردید. لطفا اگر اهل تفكر و تعقل نبوده و از هوشمندی لازم جهت تجزیه و تحلیل اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه و مقالات پیرامونی  بدلیل كم بهره بودن از اطلاعات و دانش روز برخوردار نیستید، حداقل جهت غرق نشدن در باتلاق های پیچیده و خطرناكی كه دیگران برای جامعه ی شاهرودی خلق كرده اند، سكوت اختیارنمائید.
طبقه بندی: عدم توسعه یافتگی شهرستان و چالش ها، 
[ یکشنبه 20 مرداد 1392 ] [ 12:34 ب.ظ ] [ عباسعلی غلامی ]

درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم

ما گرفتار هوا و هوسیم *** همه خو کرده به دام و قفسیم

گر رخ دوست همان قبله بُوَد *** ما به دنبالِ وصال چه کسیم؟

این همه بند، که بر پا زده ایم *** ره نپوییم و به جایى نرسیم

وقتی که تصمیم به راه اندازی وبلاگ گرفتم، احساسم این بود که حرف هایی برای گفتن است. از تجربیات،فعالیت هایم، تفکراتم و دغدغه هایی که همیشه با من هستند، از وضع نابسامان شهرستانم (شاهرود)، از کم توجهی، عدم توسعه یافتگی، نابسامانی های موجود و بازی نگرفتن موثرین، دلسوزان، جوانان و شایسته سالاران خواهم نوشت.
اگر فرصتی شد و عمری باقی بود در خصوص علل و عوامل نابسامانی ها و چگونگی رفع آن سخن خواهم گفت.

امیدوارم دلسوزان جامعه ام، در راستا با اندیشیدن تدبیر درست مرا یاری کنند.
t
آمار سایت
 بازدیدهای امروز : نفر
  بازدیدهای دیروز : 227 نفر
  كل بازدیدها : نفر
  بازدید این ماه : نفر
  بازدید ماه قبل : نفر
  تعداد نویسندگان : عدد
  كل مطالب : عدد
  آخرین بروز رسانی :
http://adlafarin.com/oics/logo.gif


قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

اخلاق اسلامی

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

download

وب نوشت های عباسعلی غلامی - دمی تفكر و تعقل، عالم محضر خداست - - وب نوشت های عباسعلی غلامیmeta http-equiv= وب نوشت های عباسعلی غلامی - دمی تفكر و تعقل، عالم محضر خداست - - وب نوشت های عباسعلی غلامیmeta name=a href=
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic